0
2017

Jaarverslag
in cijfers

Samen bouwen

Het Agentschap Integratie en Inburgering bouwt aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht herkomst of achtergrond.

Hoe?

Lokale besturen, organisaties en burgers vinden bij ons ondersteuning om vlotter in te spelen op de uitdagingen van migratie:

 • inburgering
 • Nederlands leren
 • integratie
 • vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
 • sociaal tolken en vertalen

Ons aanbod is op maat en geworteld in de praktijk.

6

regio's

We zijn actief in zes regio’s:

 • regio Antwerpen
  (behalve stad Antwerpen)
 • regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (behalve Nederlands leren)
 • regio Limburg
 • regio Oost-Vlaanderen
  (behalve stad Gent)
 • regio Vlaams-Brabant
 • regio West-Vlaanderen.

De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

31

contacttalen

Een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) biedt inburgeraars een gericht en interactief lessenpakket over het dagelijkse leven in Vlaanderen.

In 2017 organiseerden we 971 cursussen MO in 31 verschillende talen.

 • Meer dan de helft van de cursisten volgde de lessen in het Arabisch, Engels of Frans.
 • Andere belangrijke contacttalen waren het Nederlands, Farsi, Russisch, Roemeens en Pools.
13.638

nieuwe cursisten maat­schap­pelijke oriëntatie

 • 2.223 regio Antwerpen
 • 2.857 regio Brussel
 • 1.765 regio Limburg
 • 2.162 regio Oost-Vlaanderen
 • 1.787 regio Vlaams-Brabant
 • 2.844 regio West-Vlaanderen

Het inburgerings­traject

Een inburgerings­traject bestaat uit

 • een cursus maatschappelijke oriëntatie
 • een basiscursus Nederlands als tweede taal
 • begeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding of naar info over sport, cultuur en vrije tijd.

Inburgeraars kunnen met al hun vragen bij een persoonlijke begeleider terecht.

15.433

nieuwe inburgerings­trajecten

 • 2.520 regio Antwerpen
 • 3.112 regio Brussel
 • 2.129 regio Limburg
 • 2.312 regio Oost-Vlaanderen
 • 2.584 regio Vlaams-Brabant
 • 2.776 regio West-Vlaanderen

Personen die in 2017 met een inburgeringstraject startten:

 • 54% rechthebbend inburgeraar
 • 46% verplicht inburgeraar
11.138

inburgerings­attesten

Na afloop van een inburgeringstraject ontvangen inburgeraars een attest.

Uitgereikte inburgeringsattesten per regio:

 • 2.142 regio Antwerpen
 • 1.594 regio Brussel
 • 1.491 regio Limburg
 • 1.672 regio Oost-Vlaanderen
 • 1.838 regio Vlaams-Brabant
 • 2.401 regio West-Vlaanderen

Deze personen begonnen hun inburgeringstraject vaak al in 2016 of nog eerder.

813

adviezen en begeleidingen

We begeleiden lokale besturen en organisaties bij:

 • het wegwerken van integratie- en taaldrempels
 • het correct toepassen van het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Onze begeleiding is op maat, met een actieve participatie van alle betrokkenen. We bepalen samen de meest geschikte begeleiding en zoeken naar realistische oplossingen.

826

vormingen

Lokale besturen en organisaties volgden bij ons vorming op maat over:

 • omgaan met diversiteit
 • toegankelijkheid
 • taalbeleid en taalpromotie
 • vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
 • sociaal tolken en vertalen

In 2017 bereikten we 19.276 professionelen en vrijwilligers uit diverse sectoren.

13.186

vragen aan de juridische helpdesk

De juridische helpdesk gaf informatie en advies over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Belangrijke gebruikers:

 • OCMW’s
 • gemeentelijke en stedelijke diensten
 • CAW’s
 • advocatuur
 • vrijwilligersgroepen
24.426

tolk- en vertaal­opdrachten

We bieden sociaal tolk- en vertaalhulp aan lokale besturen en organisaties die op een toegankelijke en effectieve manier met klanten willen communiceren.

43.653

NT2-gesprekken

Anderstaligen vinden bij ons alle informatie over cursussen Nederlands als tweede taal (NT2).

Op basis van een gesprek of een test verwijzen we hen door naar de meest geschikte cursus NT2. Daarbij houden we rekening met factoren als:

 • het niveau Nederlands
 • de leersnelheid
 • de woonplaats van de anderstalige
 • de gewenste lesplaats en -frequentie
 • de persoonlijke redenen om Nederlands te leren
761

medewerkers

761 enthousiaste medewerkers verzorgen deze gevarieerde dienstverlening. Dit doen ze vanuit 36 vestigingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Van hen:

 • is 73% een vrouw
 • is een derde deeltijds aan de slag